Bir İnceleme voleybol nasil oynanir

Yaralarimin acisi gungunden azaliyor, fakat o nisbette bile kaderim beni endi§elendiriyor. Eger bir gun buralarda §ehit evet kalirsam bilinsin ki ben buralara doğrusu zafer var, donmek nanay, diye gelmi§tim. Bu sava§a buyuk bir tahallukle katilmi§ bulundugum a§ikardir. ikinci Dunya Sava§i sonrasi memleketimiz dostsuz, yalniz oldugu halde ve tabanca teghizati son sıcaklıkölçer noksan bir orduyla bizlere tasallut igin higbir mania tanimayan bir gucun kar§isinda gerilemedi.

Allah kahretsin! Baştan onemsemeye ba§ladilar kendilerini. ikinci sinif gazetecilerden duyduklari ug guncel fikrayla Cumhurba§kani evet da politik parti liderlerine ili§garaz birkag dedim-dediyi anlatirlarsa birbirlerine, bir §eye katkilari evet saniyorlar. Avutuyorlar kendilerini. Oyle ya, kimbilir, bakarsin yarin yeniden talih sanarak bir §ey olursa, doğrusu gergek demokratik ülke dedikleri cinsten bir mevki, di§i mi, bay mi her her neyse i§te, boyle bir ülke olursa, her §eyi ona teslim edip tekrar vicdan sizilarindan kurtulurlar.

Hakan’dan gekinecegim yerde abisinin inadindan, benim her bo§lugum igine hemen ko§up yerle§mesinden gekinsem daha dogru: Bak Ay§en, ben de onaylamiyorum i§kenceyi.

Kayinvalidemin yirmi §unca yildir köle tanik olmadigi bir saygisizlik, hatta edepsizlikle homurdanmi§tim: Birakin §u Aysel lafini artik!

“Bu Erturk, demin bir yandan da kolumu siki§tirip dururken bana ne dedi biliyor musun Omer? Tezel hanim, eger Ankara’da birkag gun kalacaksaniz musaadenizle size bir sandık hayırlı cins viski gondereyim, dedi.”

§imdi boyle soyleyerek Aysel du§uncesinden artakalan bozgunlugunu ortmeye gali§iyor olmali. Bir dizini devetabanmm saksisina dayiyor.

§u kopruyu kurdular. yerinde mi ettiler efendim, kotu mu ettiler efendim? Ne ettiler? Bir mevsim ben bile du§undum bunu. Ug yil zip zip zipladim ortalikta. Bir kat daha inangliydim. Hem de yarim yirtik inanglarin ocunu linke git çalmak istercesine. Deli kabilinden, mecnun kabil takilip Omer’in, Aysel’in ve burda karinca surusu gibi gok olan onlarin kopyeleri pe§ine, sözde ben info url de gittigim, oturup kalktigim her yerde “Efendim, bu kudret gok kotu bir kudret. Bu adamlar gok rüsva adamlar. Qok yanli§ i§ler yapiyorlar ve birlikte üstelik yapiyorlar kopekler! Memleketi hig du§unmuyor, hepsi kendi gikarlarini du§unuyorlar. Qogunluga yarari olmayacak bir kopruyu, bilmem kag paralar yedirip elin adamlarina, getirip istanbul’un tuzu kurulan jgin, kendi adamlari igin kuruyorlar!

Sizi bu dugunde goruvermek beni bir an §a§irttiysa da, ilk agizda sağlam gok da sevindirdi hocam. “§imdi nerdesin Tuncer?”

“§u an’da abimin kulaklarinda kizinin sozleri gin gin gmliyor: Sen benim du§manimsin! Ba§ du§manimsin moruk!..”

Kantindeyim. O an, bir ge§it istek mektubu okudugum kimsenin aklindan gegemezdi. Kantinde bir gay igebilmek, bir sandvig yiyebilmek igin ben gunun belli saatlerinde ocakgiya da yardim ederdim, biliyor musunuz? Ote taraftan gocuklarla sik sik ibret di§i biraraya gelebilmek igin bile elleme bir olanakti bu.

Qok gegmez bir yerlerde dururuz. Gecenin sogugu gilli kizin tokadi kabil garpar yuzume. Beni istemeden ayiltir. O sidik ve donmu§ etyagi kokan yerlerden birinde kanyak bulabilecegim de ku§kulu. Yamma iki §i§e almaliydim. Bir sayaç sonrasini omrum boyu du§unemedim zaten.

Zehra, maruz her gorevden namına buyuk şeref payi gikarir. Elinden gelse, higbir §eye kimseyi bula§tirmayacak yalnız, planlamadaki gorevinize son verili§inin ardindan, nerdeyse bizlerin omuzlari ustunde ogretim uyeligine mevrut sizin yakininiz oldugunu bilmesinden belki, sağlam kugumsedigi Kamer§en’in de arada sirada bir i§in ucundan tutmasina onay verirdi.

Toplumculuktan birgok toplumcu tarafindan kizaga gekildigini bilse, -karin birlikte- bir parmaginin ucuyla §oyle gogsunden iter ya da dikildigi yerde gicirdayacakmi§ izlenimi veren pabuglarini burnuna dayayarak ‘Boya §unlari’ diyebilirdi sana. Sevin ki, bilmiyor!

Bunlara benzeşim bir §eyler soylemeye hazirlaniyordum. Ofkemi ya da delikanlilik sevincimi ele vermemeye gali§arak. Yalnız bir garson kar§imiza dikiliyor:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Bir İnceleme voleybol nasil oynanir”

Leave a Reply

Gravatar